Al Tău popor

Al Tău popor
Doamne-naintea Ta stă
Şi Te roagă acum, priveşte spre el!
O, blândule Mieluşel binecuvântă-l
Şi fă-l să-nţeleagă care-i voia Ta!

Noi avem s-ascultăm toţi
Cuvintele Tale.
Şi vrem să Te urmăm
Fără-ncetare!

O, Dumnezeule prea sfânt şi mare,
Lămureşte-ne-acum
Cuvântul Tă sfânt
Ca oricât vom trăi
Noi pe acest pământ,
Să ducem viaţa în ascultare!

Ne-ajută ca să-Ţi fim
Vrednici lucrători,
Şi Tu prin Duhul Tău Sfânt
Să ne înveţi!
O, Dumnezeul nostru
Cel sfânt şi măreţ
Prin Tine-n toate să fim biruitori!