Doamne, binevoieşte,

Doamne, binevoieşte,
La Tine mă primeşte;
Iată-mă sunt la sfârşit,
Voia Ta am împlinit.
Isuse, milostiv eşti;
Sufletul meu îl primeşti
Ca să-l duci în repaus,
Sus în slava Ta, Isus.

Azi, aicea nimenea,
Nu mă poate ajuta.
Să trăiesc o clipă-n plus
Când mă cheamă, El Isus.
Iată braţul Lui întins,
Iată-mă de El cuprins,
Iată urc spre slava Lui,
Slavă,slavă Domnului!

Mă despart de toate-acum,
Am plecat pe-un veşnic drum.
Sus în cer curând sosesc,
Unde sfinţii-L preamăresc.
Voi cânta şi eu în cor,
Cântul mântuiţilor;
Şi în fericiri de sus,
Voi fi-n veci cu-al meu Isus.