Domnul meu a înviat,

Domnul meu a înviat,
Aleluia, amin.
Peste moarte a triumfat,
Aleluia, amin.
O, poporul Domnului,
Slăveşte Numele Lui!

Domnul meu a-nviat,
Aleluia, amin.

Prin credinţă, tot mereu
Pentru El lucrează,
Sigur fii, că Dumnezeu
Binecuvântează,
-Harul meu îţi e deajuns-
E al Domnului răspuns.

Rabdă totul, nu uita,
Fără să ai frică
Căci victoria-i a ta,
Scumpă turmă mică,
Calea şi orişice chin,
Se sfârşesc curând amin!

Chiar când calea este grea
Să nu uiţi credinţa,
Mâna Domnului-i aici,
Uite biruinţa,
Şi în slavă vei intra,
Cu Isus vei triumfa!