E noapte. Toate-au adormit,

E noapte. Toate-au adormit,
Întreaga mea fiinţă a înmărmurit
Privind măreţul cer
Cel presărat cu mii de stele ce mister
E noapte, totul este acum liniştit,
Totul e liniştit!

Nici zefirul n-adie-n flori
Şi pârâul s-a pitit în ascunzători;
O noapte ce te-ncântă,
E-o tăcere-adâncă, liniştea e sfântă,
Sus în ceruri oastea îngerilor cântă
Slavă-n ceruri, cântă!

S-a născut Mântuitorul
Să tresalte să se bucure poporul.
Salvaţi suntem, pe veci iertaţi
Îndurarea Dumnezeu peste noi,
Îngerii cântă-ntruna
"Domnul e cu voi!"
În veci dar să-I cântaţi!