Era odată-o tainică grădină

Era odată-o tainică grădină
În care Domnul se ruga plângând,
Şi faţa Lui, cea plină de lumină
Era-ntristată până la mormânt.

De multe ori pe faţă el căzuse
Şi se ruga cu mult amar nespus;
"Să treacă Tată,
Să nu beau paharul"
Paharul suferinţei lui Isus.

În Getsimani, grădină neuitată,
În tine plânge Domnul cu amar -
Şi-apoi se-mbracă-n haina umilinţei
Şi-şi pregăteşte drumul spre Calvar.

O, Ghetsimani, grădină neuitată,
Tu ai văzut durerea lui Isus,
Pe Iuda, când a sărutat odată
Pe Domnul strălucirilor de sus!

O, Ghetsimani, aş vrea să fiu în tine,
Să văd şi locul unde El a plâns;
Să plâng, şi eu, cu lacrimi şi suspine
Să plâng, căci pentru mine
El a plâns...