Amice din păcat te scoală,

Amice din păcat te scoală,
Şi vino-n grabă la Isus,
La inima ta bate-ntruna
Căci te iubeşte mult, nespus.

Cor:
Să nu-L respingi,
El te iubeşte neîncetat,
Ci să-I deschizi
Inima ta ne-ntârziat.

Ce veşnică iubire are,
De tine bunul Salvator,
Că pentru-a tale mari păcate,
Muri sfântul Mântuitor.

Din trupul Său a curs mult sânge,
Păcatele a le spăla.
În locul nostru se jertfise,
Cum răsplătim noi jertfa Sa?

O, frate, vino l-acest sânge,
Iertare-n El tu vei afla.
Şi sufletul ţi-l linişteşte,
Când fericiri te vor umplea.