Fiecare strop de rouă

Fiecare strop de rouă
Strâns în zori
În potirele gingaşe de la flori
Este-o lacrimă,
Ce s-a prelins odată pe-un obraz
Şi-a lăsat pe chip culoarea-i de topaz

E uitată gingăşia mamelor
Şi-i trădată năzuinţa taţilor
Spulberate
Sunt nădejdile clădite-n suferinţi
Şi-s călcate juruinţele fierbinţi

Numai Tu, Isuse dulce, ne răsari
Cu lumina şi splendoarea
Dinspre rai;
Fruntea ne-o putem pleca
La sânul Tău în linişte
Să ne mângâi cu, divina dragoste.

Dacă-un prieten nefăţarnic
Te-a-nsoţit
Dacă-o inimă de mamă te-a iubit
Dacă-o gură de prieten
Ţi-a vorbit să mergi în sus
Prin acestea toate ţi-a vorbit Isus.

Nu schimba iubirea sfântă
Pe-un fior
Nu-ţi risipi veşnicia pentru-un dor !
Nu schimba zâmbetul mamei
În al lacrimei suspin
Nu trăda onoarea Mirelui Divin !