În Betleem o floare

În Betleem o floare
Frumoasă s-arătat
După care astă lume
Mult a suspinat;
El avenit jos pe pământ
Şi iar s-a-nălţat
Ca eu, şi tu, loc în ceruri
S-avem câştigat

Tu eşti floarea cea cerească,
O scumpe Isuse,
De Tine iadul şi moartea
Se cutremură,
Şi noi toţi am fost îngroziţi
De al morţii chin
Dar prin Tine suntem salvaţi,
O Mielule Divin!

De Tine, scumpe salvator,
Noi ne apropiem,
Ca leagănul din iesle,
Să ne mângâiem
Să-ţi putem aduce darul,
Care l-am gătit
Şi să-Ţi cântăm cu iubire
Fii Tu în veci mărit!