În grădina Ghetsimani,

În grădina Ghetsimani,
Templu paşnic, liniştit
Era locul rugăciunii
Al lui Isus, mult iubit.
El s-a dus în locul tainic
Cu ai Săi învăţăcei,
Să se roage , să vegheze,
Pentru El şi pentru ei.

Nu plecase niciodată
El cu-atâta întristare,
În grădina neuitată
Ca în noaptea de trădare.
El veni ca să plătească
Vina greului păcat;
Pe noi să ne mântuiască
Din pierzare ne-a scăpat.

El zise-aceste cuvinte
Tremurând în glasul Său;
"Întristat până la moarte
E acum sufletul meu!"
"Privegheaţi şi voi cu Mine!"
A spus aleşilor Lui
"Pâna ce în rugăciune
Stau-naintea Tatălui".

Şi mergând puţin nainte
A căzut pe faţa Sa
Zicând "Bunule Părinte,
Fie numai voia Ta!"
Tot cu aceste cuvinte
De trei ori El S-a rugat.
Suferind chinuri cumplite,
Pentru-al lumii păcat!

Din agonia Sa mare
Ce-n sudori sânge i-a scos,
El ieşi cu triumf mare
Căci un înger veni jos,
Ca o solie cerească,
De la tronul Tatălui,
Ca El să desăvârşească
Mântuirea omului.

Când la învăţăcei vine
Zice aflându-i dormind
"N-aţi putut şi voi cu Mine
Un ceas să staţi priveghind?"
Însă ei nu pricepură
Deşi de trei ori sculaţi.
Şi dormiră mai departe.
Dar Isus s-a tulburat.