În lumea-ceasta, toate-s trecătoare...

În lumea-ceasta, toate-s trecătoare...
Se duc într-una... toate vor pieri...
Şi lucruri cari fac inima să doară,
Acolo sus, vor fi doar amintiri...

Dar, pân-atunci,
Voi lăuda pe Domnul;
Ruga mea, spre El se va-ndrepta
Până-n 'cea zi
Când în cer voi ajunge,
În ziua când Îl voi vedea...

În lumea-ceasta, toate-s trecătoare;
Durerile-s doar trepte tot mai sus
De-a lungul drumului
Ce mă conduce
L-al meu Mântuitor iubit, Isus.

Dar, pân-atunci,
Inima mea să cânte!
Până atunci, cu drag,
Voi aştepta
Până-n cea zi
Când în cer voi ajunge,
În ziua când mă va chema.

În lumea-ceasta, toate-s trecătoare;
Necazul meu de azi va fi, cândva,
Cununa vieţii, cea nemuritoare,
Ce Domnu-n ceruri mie îmi va da.

Dar, pân-atunci,
Cu Domnul voi rămâne;
Viaţa voi trăi-o-n înălţimi,
Până-n cea zi când,
În cer, vom ajunge,
În ziua când L-oi întâlni