Isus muri pe crucea grea

Isus muri pe crucea grea
Ca prin El să am salvarea mea
Harul Său mi-e de-ajuns,
Mila Lui m-a cuprins
Adânc e izvorul şi de necuprins.

E loc la Calvar să vii
E loc la Calvar să ştii
Să fi mântuit,
Prin Jertfă primit.
Este loc la Calvar să vii.

Pe cruce şade blândul Miel
De păcat tu poţi scăpa prin El
El te-aşteaptă şi azi
Strigă peste pustiu
O, vino acuma cât nu-i prea târziu.

Al Său braţ este azi întins
Jarul Său e mare de nestins
Cu povara cea grea,
Vino plin de păcat
Prin rane de sânge poţi fi azi iertat.