La sunetul trâmbiţei când

La sunetul trâmbiţei când
Sfinţii-acas-or pleca
La mare de cristal ne vom revedea.
Cu prietenii mai vechi
Care ne-aşteptă să venim,
La strângere-aceea o să ne-întâlnim.

Ce strângere fi-va
Când arhanghelul cel sfânt
Va trâmbiţa
Ce strângere va fi
Când credincioşii toţi
Se vor întâlni!

Când îngerul Domnului va striga
Timpul s-a-mplinit
S-or scula cei ce în
Domnu-au adormit.
Atunci cu toţii ne-om întâlni
La cerescul ţărm, sus,
Unde va fi nunta Mielului Isus.

În odihnă deplină,
Intra-vom toţi pe vecie
Căci Domnul cu noi
Şi-atunci o să fie;
Salvatorul ne va zice
Veniţi, voi la dreapta mea,
Toţi care-aţi ascultat Evanghelia!