La sunetul trâmbiţei

La sunetul trâmbiţei
Când sfinţii-acas-or pleca
La mare de cristal ne vom revedea.
Cu prietenii mai vechi
Care ne-aşteptă să venim,
La strângere-aceea o să ne-întâlnim.

Ce strângere fi-va
Când arhanghelul
Cel sfânt va trâmbiţa
Ce strângere va fi
Când credincioşii toţi se vor întâlni!

Când îngerul Domnului va striga
"Timpul s-a-mplinit"
S-or scula cei
Ce în Domnu-au adormit.
Atunci cu toţii ne-om întâlni
La cerescul ţărm, sus,
Unde va fi nunta Mielului Isus.

În odihnă deplină,
Intra-vom toţi pe vecie
Căci Domnul cu noi şi-atunci o să fie
Salvatorul ne va zice
"Veniţi, voi la dreapta mea,
Toţi care-aţi ascultat Evanghelia!"