Laudă să izvorască

Laudă să izvorască
Din fiinţa mea mereu
Pentru Tine, pentru Tine,
Dulce Dumnezeul meu.

Laudă, laudă, laudă,
Ţie-Ţi cânt neîncetat
Ţie, Creatorul lumii,
Tatăl meu cel minunat.

Lauda să mi se-aprindă
Pe al inimii altar.
Pentru Tine, pentru Tine
Nesecat izvor de har.

Laudă să cânte-ntr-una
Gura mea înflăcărat.
Pentru Tine, pentru Tine,
Cel ce m-ai răscumpărat.

Lauda să se înalţe
Din tot ce trăiesc şi sunt
Pentru Tine, pentru Tine,
Dumnezeul meu preasfânt.

Laudă mereu mai nouă
Fie viaţa mea deplin,
Pentru Tine, pentru Tine
Veşnic Dumnezeu. Amin!