Liniştită este noaptea,

Liniştită este noaptea,
Întunerec nesfârşit,
Doar pe cer apare steaua
Magilor la răsărit.

Da, Isus Mântuitorul,
Azi în lume a venit
Şi aleargă tot poporul
Ca să fie mântuit.