Ascultaţi acest cuvânt

Ascultaţi acest cuvânt
Isus dă ajutor!
Sus şi tare răsunând,
Isus dă ajutor!
Sus, dar toţi răscumpăraţi,
Raza sfântă revărsaţi,
Prin munţi, prin văi să strigaţi
Isus dă ajutor!

Răspândiţi acest cuvânt
Isus dă ajutor!
Cu iuţeală ca un vânt,
Isus dă ajutor!
Orice păcătos vine,
S-asculte astă veste,
Domnului daţi-I onor,
Isus dă ajutor!

Cu blândeţe să cântaţi
Isus dă ajutor!
Inimii pline de chin,
Isus dă ajutor!
Sufletul de-i încărcat
De păcate îmbuibat,
Numai El îl va scăpa,
Isus dă ajutor!