Mi-a arătat râul vieţii cel lin

Mi-a arătat râul vieţii cel lin
Ca un cristal, limpede şi curat
El izvora chiar din tronul divin
Pe care Mielul era întronat.

Blesteme nu vor mai fi acolo
Căci faţa-I sfântă va lumina
De pace fi-va împărăţia
Şi dragostea Sa ne va lega.

Noapte n-a fi, nici lumină de-aici
Nici Soarele nu va mai lumina
Căci Dumnezeu Însuşi va-mpărăţi
Şi-n strălucirea cea sfântă vom sta.

Iată-n curând pe pământ va veni
Isus Hristos pentru a ne lua!
Ferice fi-va de cel ce-a păzit
Sfântul Cuvântul
Şi pe El l-aştepta.