Numai sfânta carte

Numai sfânta carte
La rugă m-a-ndemnat
Glasul ei îmi spune că eu sunt iertat
Pace-mi dăruieşte har fără sfârşit
Toate numai de la Isus le-am primit.

Cred c-această Carte are autor
Chiar pe Domnul slavei,
Cel nemuritor
Înspre ceruri calea
Luminează ne-ncetat
Toata Sfânta carte-i adevăr curat

Numai Sfânta Carte
Să cânt m-a învăţat
O cântare care nu s-a mai cântat
Când cântase Moise
Marea când trecu
Pavel care atâta-n
Domnul se-ncrezu.

Numai Sfânta Carte,
Cuvântul minunat
Calea către ceruri ea mi-a arătat
Spune despre Isus,
Despre Duhul Sfânt
Şi despre venirea Lui Isus curând.