O lume întreagă stă în nepăsare

O lume întreagă stă în nepăsare
Şi caută adăpost
Când vine o-ncercare
Dar eu nu mă tem !

Cu Domnul meu
Eu trec biruitor peste toate
Din apă şi din foc
Să mă scoată El poate
Dar eu nu mă tem !

Dar eu nu mă tem
Chiar dacă toţi în jur mă părăsesc
Dar eu nu mă tem
Orice ar veni
Viaţa mea e-n mâna Celui
Ce-a murit pe lemn
Cu mine Îl chem
Şi eu nu mă tem.

Ades vine-ncercarea,
Năvalnică marea
Şi norii negri grabnic întunecă zarea
Dar eu nu mă tem !
Îmi spulberă gândul
Şi orice speranţă
Şi nici măcar o clipă
Nu mai e-n siguranţă
Dar eu nu mă tem !

Şi oamenii cei răi
Mă înconjoară cu ură
Din cupa lor să-mi dea
Să beau o picătură
Dar eu nu mă tem !

Cu Domnul meu
Eu trec biruitor peste toate
Din ape şi din foc
Să mă scape El poate
Şi eu nu mă tem !