O, ce veste scumpă e

O, ce veste scumpă e
Pentru un pelerin
Ce merge spre patrie, străin,
În curând Salvatorul
Va veni-n mărire,
Împărăţia Lui vine!

El vine, vine Domnul nost ccel sfânt,
Ca să ne ia de pe pământ;
Credincioşii vor merge în glorie
Când Isus o să vie.

Atunci şi morţii
Cei care dorm în ţărână
Vedea-vor pe El în lumină;
Şi cei ce de acum
Sunt duşi în veşnicie
Atunci toţi o să învie.

În ţara glorioasă
Cu toţi ne-om întâlni,
Toţi mântuiţii acolo vor fi,
În slava din ceruri
Toţi sfinţii or să vie
Domnului să se închine.

Aleluia, amin! Aleluia, laudă Lui!
Curând vom fi-n jurul Domnului
Tresaltă şi bucură-te fiind credincios
Căci cunună îţi dă Hristos.