O, din ranele-I pe cruce

O, din ranele-I pe cruce
Ne ţâşneşte un izvor
Vindecare El aduce
Orişicărui muritor.

O, Isus, Domn al iubirii
Aleluia, slavă-ţi dăm;
Din izvorul fericirii
Apa vieţii azi gustăm.

Pentru vină şi păcate
Curge şi-azi acest izvor,
Să venim la El cu toate,
Domnul este-ndurător.

Cu-ale noastre sarcini grele
Alergăm către izvor
Doamne noi venim cu ele
Tu eşti veşnic, ajutor!