O, noapte preasfinţită!

O, noapte preasfinţită!
Toate-s în odihnă,
Toţi dorm, numai părinţii sfinţi,
Stau veghind lângă al lor iubit,
Dormi şi Tu, o, Prunc sfânt

O, noapte preasfinţită!
Glas îngeresc sună.
Auzi din cer "Aleluia!"
Acest cuvânt, o cum răsună
Cristos ne mântuie!

O, noapte preasfinţită!
Saltă, o inimă,
Acum Fiul lui Dumnezeu
Te mângâie prin harul Său,
Vezi! Hristos S-a născut