O, numai Scriptura

O, numai Scriptura
Să mă rog, m-a-nvăţat,
Glasul ei îmi spune că eu sunt iertat
Pace-mi dăruieşte şi-un har nesfârşit
Prin Isus, doar prin Isus,
Eu am primit.

Eu cred că Biblia-i carte divină,
Din ea-mi străluce cerească lumină,
Pe-a Lui cale îmi conduce
Sigur paşii mei
Până-n ceruri unde fi-vor sfinţii Săi.

Ea, numai Scriptura
M-a-nvăţat ca să-I cânt
Cum făcut-a Moise, când a biruit;
Cum Pavel şi Sila noaptea au cântat
Şi Domnul cel veşnic
Izbânda le-a dat.

Da, numai Scriptura
Ne mângâie mereu,
Calea îmi arată,
Drumul când e greu.
De Isus ne spune, şi de Duhul Sfânt
Căci El vine, iată vine, în curând.