O, vino iarăşi, ca pe vremuri

O, vino iarăşi, ca pe vremuri
Coboară iarăşi pe pământ
O, vino iarăşi, între oameni
O, vino, Duh, o, Duh Preasfânt

Ni-e inima de doruri plină
Să Te vedem cum iarăşi vii
Copiii Tăi de mult suspină
Să vii la noi...să vii...să vii.

Ah! Adă, Tu înviorarea
Şi primavara Ta, Isus
Redeşteptarea şi unirea
Ce-nalţă tot mai sus, mai sus.

Iar chipul nostru să arate
În veci al Tatălui chip sfânt
Să fie voia Ta, în toate
Precum în cer şi pe pământ.