Păstrează ochii fără vină,

Păstrează ochii fără vină,
O clipă nu-i lăsa furaţi
Plutind pe valul greu de tină
Stă nufărul ca o lumină...
Păstrează ochii fără vină
Mereu, pentru Isus, curaţi.

Păstrează penru El urechea,
Să n-o dai pradă nimănui,
O şoaptă, cea dintâi, străvechea,
A smuls din paradis -perechea;
Păstrează penru El urechea
Sfinţită pentru glasul Lui!

Păstrează buzele curate
Potir de rugi şi de cântări
S-avem un trup mai sfânt ca toate,
Isus ne vrea ca nestemat
Păstrează buzele curate
Să-L poţi primi cu sărutări!

Păstrează inima ascunsă,
Să nu cazi de săgeţi răpus,
Sub pavăza cea nepătrunsă,
Sub stropi din coasta lui străpunsă,
Păstrează inima ascunsă
Pentru Isus, pentru Isus!