Pentru noi s-a ivit mântuirea

Pentru noi s-a ivit mântuirea
Pentru noi Cel de sus a murit
Pentru noi s-a ivit izbăvirea
Pentru noi Cel de sus s-a jertfit.

/:Lăsaţi Duhul Sfânt să lucreze
Să ne elibereze, de blestem şi păcat!
Lăsaţi pe pământ fericirea,
Dragostea şi iubirea
Ce Isus ne-a lăsat... :/

Cu Isus vom zbura către stele
Cu Isus spre o lume de vis
Cu Isus trec ispitele grele
Cu Isus vom zbura 'n paradis.

Te-aşteptăm ca să vi Tu Isuse
Aşteptăm slava Ta pe pământ
Aşteptăm împlinirile-ţi spuse
Te-aşteptăm Tatăl nostru cel sfânt