Pierdut în lume, după apă însetam

Pierdut în lume, după apă însetam
Şi n-am găsit la nimeni să mi-o dea,
Dar am venit la Isus aşa cum eram
şi apă am găsit la Golgota.

Apă din izvorul sfânt al vieţii
Numai la Calvar, eu am găsit în dar
Apă din izvorul sfânt al vieţii
Ce minunat, bogat izvor de har!

Şi tu, dacă vrei setea să ţi-o potoleşti
Aleargă la acest izvor bogat.
Sufletul meu e plin de bucurii cereşti
Şi cântă "Aleluia!" neîncetat.

De ce nu vii chiar azi
La Domnul, la Calvar
Izvorul vieţii şi tu ca să găseşti?
Mântuitorul azi te cheamă,
Vino dar la El
Şi-n suflet fericirea să primeşti.

Mântuitorul azi te cheamă,
Vino dar
Şi-n suflet fericirea
Să primeşti.