Priveşte pe Isus

Priveşte pe Isus
Jerfindu-şi viaţa Sa,
Iertare-avem, iubiţi suntem,
Privind spre Golgota,
Cu sânge sfânt ne-a şters
A noastră vină grea,
Iubirea Lui fără sfârşit
Ne cheamă azi şi pururea!

Pe Isus eu să-L iubesc,
E-ntreaga-mi fericire
Să-L am stăpân şi Mire,
Slăvit Mântuitor.
Eu îl aştept să vină
Curând în strălucire,
El a promis că vine
Şi va veni pe nor!

Parcă-L văd în noapte,
Îngenuncheat zdrobit,
E-ndurerat, e obosit,
Chinul Îi e cumplit;
L-aud rugând duios
Pe Tatăl de-ar putea
Ca-n acel ceas când va muri,
Paharul morţii să nu-l bea.

Da, atât m-ai iubit,
Murind în locul meu;
Te-ai dus apoi în cerul sus,
Ne-ai trimis Duhul Tău,
Cununa ta de spini,
Fruntea ţi-a sângerat
Pe cruce sus pe Golgota,
Iubirea Ta ne-ai arătat!