Râul binecuvâtării,

Râul binecuvâtării,
Revarsă peste lume!
Timpul păcii dă să vie,
Inimile să umple.

Doamne revarsă
Duhul promis, ca pe-un râu,
Şi-un strop încă-i fericire,
Dă-ne-ndeajuns Duhul Tău!

Râul binecuvântării,
Vuieşte de departe ;
Vino-n inimi păcătoase ;
O, Duh Sfânt pogoară-Te!

Râul binecuvâtării,
Peste noi azi revarsă
Acum când plecaţi Te rugăm,
Când inima-i deschisă.