A mântuirii zi veni

A mântuirii zi veni
Slavă, o, slavă Domnului!
Noaptea-ntreagă se risipi
Slavă, da, slavă Domnului!

Isus ni-e soare sfânt acum
Slavă, o, slavă Domnului!
El luminează-al nostru drum
Slavă, da, slavă Domnului!

Viaţa-ntreagă lui I-am predat
Slavă, o, slavă Domnului!
Îi cântăm căci El ne-a salvat
Slavă, da, slavă Domnului!

Ştiu, odată-n cerul sfânt sus
Slavă, o, slavă Domnului!
Triumfând vom fi cu Isus
Slavă, o, slavă Domnului!