Să trăim mereu cu Domnul,

Să trăim mereu cu Domnul,
Viaţa noastră Lui s-o dăm,
Şi mereu pe a Sa cale,
Cu credinţă să-L urmăm.

Credincioşi, credincioşi,
Pe Domnul vom urma bucuroşi;
Neclintiţi, neclintiţi,
Cu Domnul uniţi!

Să-L servim cu plăcere,
Să lucrăm în via Sa
Şi-om fi plini de mângâiere,
Când primi-vom răsplata.

Domnul a învins pe cruce
Iadul cu oştirea lui;
Azi în ceruri ne conduce
Să fim fiii Domnului.

Mintea, inima, voinţa,
Viaţa ntreagă-Ţi dăruim;
Dă-ne-acum deplin putinţa
Martori credincioşi să-Ţi fim!