Se cuvine să Te laude omenirea

Se cuvine să Te laude omenirea
Orice gură să rostească
Pentru slava Ta
Glorie, Osana,
Maranata, Aleluia

Orice ureche să audă
Căci Isus Hristos e Domn
Orice genunchi să se plece
În faţa eternului Tron
Să cânte mic, să cânte mare
Să-L înalţe orice norod
Veniţi să facem sărbătoare
Aici şi-n orice loc

Prin Tine Doamne
Am venit în lume
Suntem datori ca să trăim
Pentru slava Ta
Glorie, Osana,
Maranata, Aleluia

Suntem zidiţi în templul Tău Isuse
Şi templu-i plin o Doamne
De prezenţa Ta
Glorie, Osana, Maranata, Aleluia