Sfânt e, sfânt e, sfânt e Dumnezeu!

Sfânt e, sfânt e, sfânt e Dumnezeu!
Veşnic popoare, daţi-I onoare!
Munţi şi mare vă cutremuraţi
Şi voi dealuri strigaţi-I Amin!
Ce milostiv şi atotputernic
Este Iehova, Domnul cel veşnic!

Sfânt e, sfânt e, sfânt e Dumnezeu!
Şi voi dealuri strigaţi-I Amin!

Lăudă! Cinste! Domnului să daţi!
Servii Săi cei sfinţi, vestea să duceţi,
Focul sfânt al Duhului purtaţi,
Pe altar iubire aprindeţi.
Lăudaţi-L îngeri mari şi puternici,
Fără de număr Lui vă-nchinaţi.

Sfânt e, sfânt e şi va fi în veci!
Christos e Domnul, nu este altul;
Cu braţul Său a-toate-nvingător,
El zdrobeşte moartea şi iadul.
Iar la-nviere, când ne-a chema,
Atunci văzându-L, Îi vom cânta