Simt prezenţa slavei Tale

Simt prezenţa slavei Tale
Pe-ale laudei porţi când trec
Templul se deschide
Şi eu faţa ţi-o zăresc
Şi-n a Ta înfăţişare
Văd plinătatea graţiei Tale
Pot doar să mă închin spunând.

Eşti măreţ în acest loc Domnul meu
Eşti măreţ în acest loc Ava Tată
Vrednic eşti să fi slăvit
Veşnic preamărit
Eşti măreţ în acest loc Domnul meu.

Noi te lăudăm
Doamne te lăudăm
Înaintea ta venim
Cu toţii te slăvim
Noi te lăudăm.


As I come into your presence
Past the gates of praise
To your sanctuary
Till we’re standing face to face
I look upon your countenance
I see the glory of your face
I can only bow down and say

You are awesome in this place
Mighty God
You are awesome in this place
Ava Father
You are worthy of our praise
To you our lives we’ll raise
You are awesome in this place
Mighty God

Lord we praise you now
Lord we praise you now
We are many now we come
To worship you as one
Lord we praise you now