Tată din ceruri, da, noi Te iubim-

Tată din ceruri, da, noi Te iubim-
Şi îţi cântăm mărire Ţie,
Fie lauda primită-naintea Ta,
Noi copii Tăi, vestim lucrarea Ta.

Binecuvântat fi o Doamne,
Ce-ai fost, exişti şi vei mai fi;
Binecuvântat să fi o Doamne
Ce împărăţeşti, în veci.