Te lăudăm pe Tine,

Te lăudăm pe Tine,
Domnul nostru mare,
Te lăudăm pe Tine,
Dumnezeu Preasfânt,
Te lăudăm smeriţi
Prin viaţă şi cântare,
Te lăudăm oricând
Şi-oriunde pe pământ.

Slavă-Ţi cântă oştile de îngeri sus
Ţie, Miel preasfânt, Mântuitor Isus!
Slavă Îţi aducem noi de pe pământ
Pentru
Harul mântuirii noastre sfânt

Te lăudăm
Pentru deplina Ta jertfire,
Te lăudăm
Pentru izvorul Tău de har,
Te lăudăm
Pentru măreaţa mântuire,
Te lăudăm
Căci ne-ai adus-o nouă-n dar!

Te lăudăm
Pentru slăvita-mpărăţie,
Pe care Tu
Ne-ai pregătit-o să ne-o dai.
Te lăudăm
Şi-Ţi vom cânta o veşnicie,
Că ne-ai iubit
Şi ne-ai deschis eternul rai.