Ţie-ţi înălţăm cântare

Ţie-ţi înălţăm cântare
Fiule-al lui Dumnezeu;
Tu eşti pavăza cea tare
Ce-ocroteşti poporul Tău.

Cor:
Lăudat fii Tu, Isus, lăudată mila Ta
Căci ai iubit nespus Biserica...
Fii lăudat,în veci
Cu al Tău nume Sfânt
În ceruri sus şi pe pământ.

Tu eşti mântuirea noastră,
Viaţa pentru noi Ţi-ai dat;
Noi în Tine-avem speranţă,
Pacea ne-ai asigurat.

Fericit merge creştinul.
Cu pas repede spre cer;
Ca un vultur ce-şi ia zborul
Spre etern, gloriosu-i ţel.

Prin Cuvântul Tău de viaţă
Tu-l hrăneşti în orice zi
Şi-al Tău Duh îi dă povaţă,
Calea dreaptă a păzi.

În curând, în sărbătoare
Domnul iarăşi va veni,
Cu puteri de slavă mare,
În etern spre a domni.