Trăim vremi de har ca Ilie

Trăim vremi de har ca Ilie
Cuvântul divin proclamând
Trăim iar în vremea lui
Moise profetul
Neprihănire primind
Deşi zi de zi încercări vin
E foame întuneric război
Rămânem un glas
Care strigă-n pustie
Pregătiţi calea Domnului sfânt.

El vine iar
Peste nori păşind
Trâmbiţe vestesc soare strălucind
Să-L slăvim
E-al îndurării an
Din Sion El ne-a mântuit

Sunt zilele lui Ezechiel
Când oasele prind viaţă iar
Sunt zilele-n care
Ca David psalmistul
Un templu de laudă zidim.
Sunt zilele de seceriş sfânt
Sunt holdele coapte pe câmp
Suntem lucrătorii
Din via Ta Doamne.
Cuvântul divin proclamând.