Trezeşte-te, tu, care dormi!

Trezeşte-te, tu, care dormi!
De Domnul eşti chemat.
Cel ce-n păcate rătăceşti,
De Domnul eşti căutat.

Suflete, spune
Când vei fi salvat?
Te grăbeşte azi,
Cât mai eşti chemat

Întoarce-te drumeţule,
Din calea de păcat.
Isus e trist că tu nu vrei
De El să fii salvat.

Deci, lasă lumea, pofta ei,
Căci fericire n-ai!
Te-ntoarce azi la Dumnezeu
Scăpare-n El tu ai.