Un înger din cer venind la păstori

Un înger din cer venind la păstori
Le spuse cu glas sfânt
"Să nu vă temeţi,
Azi în ieslea din Betleem
Cel din vecie-a luat chip de om!"

S-a născut, cel făr de-nceput
Din iubire la noi a venit
Veniţi dar iesle să-nenchinăm
Inima în dar să îi dăm!

În grabă sau dus, găsind pe Isus
Un prunc înfăşat,
Şi culcat într-o iesle
S-au închinat şi-au mărturisit
Ce le-a spus îngerul despre Isus!