Unde voi găsi iubire

Unde voi găsi iubire
Ca a Ta, dulce Isus?
Chiar când toate vor dispare,
Tu rămâi în veci Isus.
Isuse, eu doresc,
Inima să-Ţi dăruiesc

Râul seacă,
Însă lucrul Tău,
În veci va dăinui.
Braţul Tău nu se opreşte,
Toate chiar de s-ar opri.

Când în noi ne vom încrede,
Nicidecum n-om izbuti,
Însă când lucrăm cu Tine,
Toate ne vor reuşi.

Toarnă, deci, asupra noastră,
Focul Duhului Tău sfânt,
Ca din noi El să prefacă
Martori vii pe-acest pământ.