Vie copilaşii la cel răstignit,

Vie copilaşii la cel răstignit,
Pentru cei păcătoşi Domnul a murit
Iată-l pus pe cruce
Blând şi răbdător
Plin de răni şi sânge bunul Salvator

Inimile voastre Lui să le predaţi,
Prin căinţă sfântă lacrimi să vărsaţi,
Căci păcatul vostru
Domnul l-a purtat,
Pentru vina noastră
Moartea a răbdat

Răsplătiţi-L bine pe crucificat,
Spuneţi-i, o, Doamne,
Ţie ne-am predat,
Prin al Tău scump sânge
Tu ne-ai curăţit,
Pentru veşnicie Tu ne-ai mântuit