Căci pentru mine a trăi este Hristos

Căci pentru mine a trăi este Hristos
Iar a muri, o, da, e un câştig
Să-L iau de mână şi să merg
Cu El pe calea Lui,
O, nu-i iubire ca iubirea Lui!
Mai mare veselie nu-i
Pentru copiii Lui,
Decât să umble-n voia Domnului.

Cândva inima-mi era plină de păcat.
M-am întâlnit cu Isus şi m-a curăţat.
Zicându-mi "Vino la Mine",
Purtând a Mea cruce
Eşti mântuit, prin Mine fericit!
Mânia, ura-au dispărut,
Iubirea-mi este scut
Nu mă despart pe veci de-al meu Isus

Sunt multe lucruri
Care încă nu le ştiu
Dar e un lucru, de acela sunt sigur;
E că Acel ce m-a salvat,
Pe veci m-a şi spălat,
Eu sunt voios că sunt răscumpărat.
O tu, popor al Domnului,
Să-I cânţi spre lauda Lui
Pân-vom cina cu toţi la masa Lui.