A voastre inimi să nu se tulbure,

A voastre inimi să nu se tulbure,
Credeţi în Dumnezeu,
Credeţi şi-n Mine,
În casa Tatălui sunt multe odăi
Le voi pregăti pentru copiii Săi.

Inimile voastre să nu se tulbure
Credeţi în Dumnezeu,
Credeţi şi-n Mine

În iubire să păziţi Cuvântul Meu,
Unul pe altul să vă iubiţi mereu;
Precum Eu v-am iubit,
Voi să vă iubiţi
Urmându-mi exemplul veţi fi fericiţi.

La Tatăl voi merge, loc voi pregăti,
Apoi plin de slavă,Eu voi reveni,
În ceruri cu Mine vă iau să domniţi
La tronu-Mi de haruri
Cu toţi ca să fiţi.

Eu acum plec sus la al meu Părinte
Şi un alt Mângâietor vă voi trimite,
Ca să vă conducă în fericire
Duhul Sfânt, arvună de moştenire.