Din El prin El şi pentru El

Din El prin El şi pentru El
Sunt toate lucrurile
Din El prin El şi pentru El
Sunt toate lucrurile

A Lui să fie Gloria
A Lui să fie Gloria
În veci de veci Amin.

viața din viața să
La golgota ne-a dat
A îndurat el răstignit
Al lumii-ntregi păcat

Din inimă vrem să-i căntăm
Noi laudă în veci
căci el a biruit și e
triumfător pe veci