Domnul meu, Slăvesc numele Tău

Domnul meu, Slăvesc numele Tău
Îti aducem onoare, glorie-n veci
Domnul meu, Slăvesc numele Tău
Ne închinăm şi Îti cântăm,
Laudă-n veci.

Fericiţi, noi înăltăm Numele lui Isus
Îl premărim, glorificăm
Pe-al nostru Împărat.

Domnul meu, Slăvesc numele Tău
Căci ai muri şi ai înviat
Domn şi-mpărat.