Când a Domnului trâmbiţă

Când a Domnului trâmbiţă
Sus din ceruri va suna,
Şi ziua aceea mare va sosi,
Şi când credincioşii toţi
În jurul Lui s-or aduna,
Cântând slavă Lui şi eu acolo-i fi.

Când numele se vor citi
Slavă Domnului că eu acolo-i fi.

În ziua când sfinţii Domnului
Din morţi vor învia
Şi în nemurire vor fi îmbrăcaţi!
Când ei se vor desfăta
Cu toţii în lumina Sa.
Slavă Lui că eu voi fi cu cei curaţi.

Când a Domnului mireasă
Sus în ceruri va intra,
Şi în cortul Lui cel sfânt va locui;
Când cununi de aur
Sus în slavă mare vom purta
Slavă Lui, între cei sfinţi şi eu voi fi.