Iosif cu sfânta Maria

Iosif cu sfânta Maria
Plecat-au călătorind
Şi-au ajuns întrun oraş
Noaptea-n stradă să n-apuce.
Şi cum ceru puţin sălaş
Loc pentru ei nimeni n-a avut.

Oamenii răi din cetate
Au răspuns cu răutate
Du-te, du-te şi ne lasă
Că n-ai loc la noi în casă
Iosif cu sfânta Maria
Pleacat-au ei mai departe.

Şi-au ajuns la cei săraci
La un grajd cu niște vaci
Sosi vremea la Maria
Ca să nască pe Mesia
Şi-a născut un fiu frumos
Şi-L chema Isus Hristos.