Nu va temeţi, o veste bună

Nu va temeţi, o veste bună
V-aduc din cer de sus
Pentru toţi azi în ieslea mică
S-a născut Domnul Isus

Isus, o dulce Isus,
Tu eşti pruncul profeţit
Isus, o dulce Isus
Fii în veci de veci slăvit

Pe cărarea vieţii noastre
Slava Lui va lumina
În necazuri în deznădejde
Noi prin El vom triumfa.