Nume sfânt şi înălţat

Nume sfânt şi înălţat
E Mesia, Domn prea-nalt
Dumnezeu atotputernic
Creeator şi împărat
Din veşnicie a venit
Pe o cruce răstignit
Mielul sfânt, Isus Hristos
Pentru noi El s-a jerfit

El e Alfa şi Omega
Începutul şi sfârşitul
Calea şi viaţa către cer
El e viaţa din vecie
Apa şi lumina vie
Marele-mpărat, Emanuel!

Nume sfânt şi preamărit
E Mesia, ce a venit
Pe pământ să mântuiască
Omeniriea din păcat
Cei ce cred în jertfa Sa
Să trăiasca pururea
Cu Isus, Mielul junghiat
Ce din morţi a înviat